Johnny Lee של משרות Wiimote מועדף

אין שאלה כי [ג ‘וני לי] היא הסמכות על פרויקטים מבוססי Wiimote. לכן, כשהוא יורד רישום של פרויקטים שלו מועדף wiimote, אנחנו בהחלט לשים לב. הוא מארגן את הרישום כהתקדמות של יוצאת דופן. עד שאתה מקבל “עוף ראש מעקב” בתחתית, אתה תהיה מוכן כראוי. אתה חייב לקבל קצת מוטיבציה מהרישום אפילו זה בונה טיל מודרך יונה.

Back to top